Plynaři EKOMPLEX

Projektování plynu | Projekty plynovodů a plynoinstalacíKontaktujte nás

 1. Zeptejte se
 2. Spočítáme
 3. Odpovíme

Naši plynoinstalatéři Česká republika

Praha
- Středočeský kraj
Brno
- Jihomoravský kraj
Ostrava
- Moravskoslezský kraj
Plzeň
- Plzeňský kraj
Karlovy Vary
- Karlovarský kraj
Olomouc
- Olomoucký kraj
Liberec
- Liberecký kraj
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
České Budějovice
- Jihočeský kraj
Jihlava
- Kraj Vysočina
Hradec Králové
- Královéhradecký kraj
Pardubice
- Pardubický kraj
Zlín
- Zlínský kraj

 


Doporučujeme

Navštivte odkazy v sekci partnerské stránky.

 Předpokladem dobře fungující plynoinstalace vystavěné v souladu se všemi normami a předpisy je kvalitně zpracovaný projekt. Sebezkušenější instalatér plynu nemůže ovlivnit správnou funkčnost plynového rozvodu, smontuje-li plynové vedení podle špatné projektové dokumentace. Následkem výstavby plynofikace bez projektu nebo podle nekvalitně zpracovaného projektu pak může být i odmítavý postoj stavebního úřadu k vydání kolaudačního rozhodnutí, v horším případě ohrožení zdraví a života osob. Proto se určitě vyplatí (a u plynu jako nebezpečného výbušného média to platí dvojnásob) zajistit pro veškeré plynařské práce kvalitní projekt plynoinstalací vyhotovený odborníky.

Provádíme projektování plynoinstalací a plynovodních systémů

Projektování plynoinstalací Zajišťujeme komplexní realizace plynovodních systémů, projekty na opravy plynoinstalací, malé i rozsáhlé rekonstrukce plynovodních sítí. Projekty plynoinstalací respektují platnou legislativu a normy, plynovodní sítě jsou projektovány s důrazem na dlouhou životnost, efektivitu, rychlost a kvalitu montážních prací, využívají moderních materiálů a instalačních prvků.

Pro zákazníka jsou naše projekty plynoinstalací a rozvodů plynu v neposlední řadě zárukou bezproblémového schválení stavebním úřadem a jsou podkladem pro hladký průběh kolaudačních rozhodnutí.  V návaznosti na vypracovaný projekt plynovodního systému následně zajišťujeme pracovní tým instalatérů, který provede všechny potřebné výkopové a instalatérské práce, jejichž výsledkem je plně fungující plynovodní síť.

Zpracujeme veškeré projekty plynovodů

 • Projekty plynovodních přípojek
 • Projekty venkovních plynovodních vedení
 • Projekty objektových plynovodních rozvodů
 • Projekty připojení plynových spotřebičů
 • Projekty tlakových plynovodů
 • Projekty napojení objektových plynovodů na veřejné plynovody
 • Projekty jednotných plynoinstalací

 

Projekty domovních plynoinstalací - připojení objektů na zemní plyn

Projektování plynoinstalací

Vypracujeme projektovou dokumentaci domovní plynovodní sítě.

Podle potřeb a představ zákazníka vyprojektujeme napojení plynovodních rozvodů na plynové spotřebiče :

Projekty domovních plynovodních přípojek

Zkonzultujeme s Vámi Váš investiční záměr, navrhneme jednu nebo více variant řešení plynoinstalace, z vybrané varianty zpracujeme stavební projekt plynovodní sítě Vašeho objektu, pozemku a jejího napojení na veřejný plynovodní systém.

Projekty na obnovu, opravy a rekonstrukce plynoinstalací

 Na základě konzultací s investorem a revize stávajícího stavu staré plynovodní sítě vypracujeme projekt na obnovu plynoinstalace, projekty oprav poškozené nebo zchátralé plynoinstalace, případně celkovou rekonstrukci plynovodního systému.

 

 Projektování plynoinstalací - plány plynoinstalace

 Zajistíme optimální realizaci plynoinstalace podle projektu

Náš tým instalatérů zajistí veškeré potřebné výkopové a instalatérské práce vedoucí k realizaci plynoinstalace podle námi vypracované projektové dokumentace. S respektováním potřeb zákazníka a s důrazem na efektivitu, kvalitu a rychlost provedeme 

 • Montáže plynoinstalací - instalaci veškerých prvků plynovodního systému normou a projektem předepsaným způsobem
 • Opravy plynoinstalací - výměnu poškozených částí plynovodního systému a náhradu zastaralých částí moderními instalačními prvky
 • Rekonstrukce plynoinstalací - komplexní výměnu stávajícího plynovodního systému, připojení na veřejnou plynovodní síť a plynové spotřebiče

PROJEKČNÍ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Projekt na plynoinstalace
 • Projekt na plynové spotřebiče
 • Jiné projekční práce z oboru plyn

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka

Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

 

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce 

 Poptávka zdarma na opravy plynoinstalací

 

 


 

Projekty plynoinstalace a rozvodů plynuProč projekt pripojení zemního plynu právě od nás

 1. Naši projektanti zpracovávají projekty plynoinstalací s důrazem na dlouhou životnost, kvalitu, dodržení norem a legislativy.
 2. Projektujeme plynoinstalace v celé České republice.
 3. Používáme moderní výpočetní techniku a programové vybavení k projektování plynových rozvodů.
 4. Nízké ceny za kvalitně odvedenou práci - díky efektivitě projekční práce, kdy s pomocí výkonných programů zpracováváme projekty plynoinstalací za krátký čas, můžeme nabídnout nižší ceny projektů
 5. Každý náš projektant uctivě jedná s našimi zákazníky a respektuje jejich přání, nejsou-li v rozporu s požadavky norem, legislativy a technologickými požadavky na plynovodní sítě.

 

Projekty plynoinstalací pro objekty a území kdekoli v ČR

Kvalifikovaní projektanti a instalatéři jsou vám pro projektování, montáže, rekonstrukce a opravy plynoinstalací k dispozici kdekoliv v České republice. 

Vyberte si Vaše nejbližší plynoinstalatéry ... 

 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na zpracování projektu plynoinstalace

 

 

 


print