Plynaři EKOMPLEX

Plynoměry a průtoková měřidla plynuKontaktujte nás

 1. Zeptejte se
 2. Spočítáme
 3. Odpovíme

Naši plynoinstalatéři Česká republika

Praha
- Středočeský kraj
Brno
- Jihomoravský kraj
Ostrava
- Moravskoslezský kraj
Plzeň
- Plzeňský kraj
Karlovy Vary
- Karlovarský kraj
Olomouc
- Olomoucký kraj
Liberec
- Liberecký kraj
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
České Budějovice
- Jihočeský kraj
Jihlava
- Kraj Vysočina
Hradec Králové
- Královéhradecký kraj
Pardubice
- Pardubický kraj
Zlín
- Zlínský kraj

 


Doporučujeme

Navštivte odkazy v sekci partnerské stránky.

Měřiče plynu - plynoměry - jsou nedílnou součástí každé objektové plynoinstalace a plynovodní sítě. Měření průtoku plynu pomocí certifikovaného plynoměru je nejen nezbytnou podmínkou pro připojení objektu k veřejné plynovodní síti, ale pro uživatele plynovodu je spolehlivou metodou, jak uhlídat náklady na spotřebovaný plyn a případně odhalit neplánovaný únik či spotřebu plynu v rámci objektu.
 
 

 Plynoměry a průtokoměry - rozdělení

Plynoměry dělíme podle účelu použití a dále podle principu měření průtoku plynu do několika skupin. 

Plynoměry podle principu funkce měření plynu

Pro měření odběrů plynu v domácnostech se používají plynoměry membránové, pro střední odběry rotační pístové plynoměry, pro větší budovy (např. školy) plynoměry rychlostní.

Objemové plynoměry

Objemové plynoměry jsou měřidla určená k měření a evidování objemu plynu proteklého plynovodem, obvykle za účelem vyúčtování spotřeby plynu. Bytové plynoměry

 • Suché membránové plynoměry - mají tvar hranolu, v němž jsou dva měchy, které se střídavě plní a vyprázdňují plynem. Každé naplnění se projeví na číselníku měřidla.
 • Olejové plynoměry - mají tvar hranolu, v nichž jsou umístěny dva velké plechové zvony, namočené v oleji. Zvony se střídavě plní a vyprázdňují plynem, přičemž se ponořují a vynořují z oleje. Pohyb zvonů se přenáší na počítadlo plynoměru.

Turbínové plynoměry a průtokoměry 

Turbínové průtokoměry a plynoměry

 Turbínové plynoměry slouží k nejpřesnějšímu měření průtoků plynu pro technické nebo obchodní měření. Plynoměr je vybaven turbínou a nízkofrekvenčními snímači otáček turbíny. Snímače spolupracují se zapisovačem impulsů nebo jinou záznamovou automatikou.  Je možné z nich získávat elektronické údaje o průtocích a odběru plynu a jsou tedy vhodné do systémů automatické regulace a vyhodnocování průtoků plynu.

 Rotační pístové plynoměry

Rotační plynoměry

Rotační plynoměry jsou měřidla určená k přesným měřením průtoků a spotřeby plynu. Jsou vhodné všude tam, kde je velký rozdím mezi maximálním a minimálním průtokem plynu. Jejich charakteristickým znakem je dvoukomorová konstrukce: sestava měřidla je nainstalována na vnější komoře za pomocí elastomerových těsnění, což umožňuje izolaci měřidla od venkovních vlivů a velký rozsah a přesnost měření. Snímače impulzů spolupracují se zapisovači impulzů, přepočítávači impulzů a jinou automatikou k odečtu množství a průtoku plynu.

Rychlostní plynoměry

Rychlostní plynoměry jsou určeny k měření průtoku a objemu protečeného plynu na plynovodech s velkým tlakem a rychlostí proudícího plynu. Jejich hlavní částí je lopatkové turbínové kolo, jehož otáčky jsou přenášeny na číselník plynoměru. Tento plynoměr vyžaduje delší úsek rovného potrubí.

Dynamické plynoměry

Dynamické plynoměry se používají pro měření velkého objemu plynu - například v plynárnách nebo na plynojemech. Pracují na principu rozdílného tlaku za a před clonou, který je závislý na průtoku plynu.

Ultrazvukové plynoměryUltrazvukové plynoměry

Ultrazvukové plynoměry jsou plně elektrická měřidla plynu pracující na principu ultrazvuku. Obsahují přijímač a vysílač, mezi nimiž probíhá komunikace ultrazvukem. Zpoždění ultrazvuku je závislé na rychlosti a směru protékajícího plynu.

 

Plynoměry podle způsobu využití

 

Bytové plynoměry (domovní plynoměry)Bytové plynoměry

Domovní plynoměry plní funkci měřidla průtoku a odebraného objemu plynu na vstupu do objektů.

Používají se jako patní měřidla odběru plynu v místech napojení bytových domů, panelových a činžovních domů, rekreačních objektů a zahrádkářských kolonií na veřejnou plynovodní síť.

Jejich konstrukce je navržena tak, aby byla znemožněna manipulace neoprávněných osob s výsledky měření odběru plynu.

Průmyslové plynoměryPrůmyslové plynoměry

Průmyslové plynoměry slouží jako patní měřidla na vstupech přívodů plynu do průmyslových a jiných komerčně využívaných objektů.

Jsou určeny pro přesný odečet spotřeby plynu a následnou fakturaci. Jejich konstrukce dovoluje výměnu měřicí technologické části plynoměru bez demontáže armatury a bez nutnosti delší odstávky měřeného objektu od přívodu plynu.

 

Zajišťujeme montáže, výměny a zapojování plynoměrů

Naši plynoinstalatéři provádějí komplexní instalatérské práce v oboru plynoinstalace. Součástí každé plynoinstalace je také připojení objektu k veřejným plynovodům.  Poslední prací každé prováděné plynoinstalace je zajištění dodání a zapojení vhodného plynoměru na vstupní bod objektového plynovodu. 

Co zahrnuje služba dodání plynoměru 

 1. Výběr vhodného typu plynoměru s ohledem na druh objektu, předpokládaný maximální a průměrný odběr plynu, způsob a frekvenci odečítání naměřených údajů.
 2. Dodání vybraného plynoměru od certifikovaného dodavatele měřidel, provedené pracovníkem plynáren
 3. Montáž plynoměru do měřicího bodu plynovodní instalace pracovníkem plynáren
 4. Prověření funkce namontovaného plynoměru pracovníkem plynáren
 5. Zdokumentování počátečního stavu plynoměru pracovníkem plynáren
 6. Zajištění revize plynovodní instalace jako nutného předpokladu k zahájení jejího užívání

 

Služba Plynoměry - komplexní péče o plynoinstalace zákazníka

 Naši plynoinstalatéři zajišťují komplexní péči o plynoinstalace našich zákazníků. Součástí této práce je nejen zajištění připojení plynoměrů plynárenskou společností, ale rovněž další úkony s plynoměry související se zajištěním správné funkce plynovodní instalace. 

Prodej plynoměrů

Prodej plynoměrůUživatel plynoinstalace nikdy nesmí vybírat a instalovat plynoměr svépomocí - plynoměr je majetkem distribuční společnosti a jakékoli zásahy do zařízení k měření odběru plynu je v rozporu se zákonem. Pro uživatele plynoinstalace pak z takového rozhodnutí vyplývají očekávané postihy, případně povinnost náhrady škody a penále dodavateli plynu.

Proto doporučujeme nechat výběr a dodání vhodného plynoměru na plynárenské společnosti - jejich instalatéři Vám dodají plynoměr, který odpovídá Vaší plynoinstalaci z hlediska typu objektu, očekávaného maximálního a průměrného průtoku plynu a způsobu i četnosti odečítání naměřených hodnot. 

 

Montáže plynoměrů

Montáže plynoměrů Instalace plynoměrů uživatelem, který není vyškoleným odborníkem na plynoinstalatérské práce a zároveň pověřen distribuční společností, je zákonem vyloučena.

Montáže plynoměrů provádějí vždy pověření pracovníci distribuční společnosti nebo plynáren.

Neodbornou montáží vzniká nejen riziko negativního ovlivnění průtoků a tlaku plynu v objektu, ale uživateli hrozí také možný postih ze strany kontrolních orgánů či dodavatele pitné plynu, zároveň se tímto občan dopouští obecného ohrožení z důvodu neoprávněné manipulace s výbušným zařízením. Montáž plynoměru má vždy provádět zkušený plynoinstalatér pověřený distribuční společností dodávající plyn na odběrné místo. 

 

 

Výměny plynoměrů

 Plynoměry je potřeba čas od času vyměnit anebo nechat zkontrolovat a zkalibrovat ve státní zkušebně.

Výměny plynoměrů přísluší pouze pracovíkovi pověřenému distribuční společností. 

Výměny plynoměrů nikdy nesmí provádět neodborník. Neoprávněný zásah do měřidel plynu je vždy pokládán za porušení zákona a je na něj nahlíženo jako na pokus o neoprávněnou manipulaci s měřidlem

 

 

 


 

 Kontaktujte nás ... 

 

PLYNOMĚRY TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Připojení k plynoměru
 • Výměna plynoměru
 • Revize plynovodů

Objednávky na plynové spotřebiče - VOLEJTE 840840600

Poptávka na plynové spotřebiče

  

 

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku

 Poptávka na plynoměry 

 

 

 


Proč plynoměry právě od nás

 1. Naši plynoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění plynoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů plynovody - plynová zařízení v celé České a Slovenské republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich plynoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši plynoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen plynoinstalatérských prací - neustále zefektivňujeme pracovní procesy plynoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace - zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti - aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Plynoinstalace a plynoměry realizujeme kdekoli v ČR a SR

Naši plynaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše plynoměry a veškeré instalace plynovodních systémů kdekoli v České nebo Slovenské republice. Zajišťujeme montáže, výměny a revize plynoměrů jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodařů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší plynoinstalatéry ... 

 

Díky dobrému pokrytí Česka a Slovenska našimi plynoinstalatéry Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně zajistíme montáže plynoměrů, výměnu plynoměrů anebo revize plynoměrů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na plynoměry

 

 

 


 

print