Plynaři EKOMPLEX

Opravy a servis plynových kotlů | garanční servisní prohlídkyKontaktujte nás

 1. Zeptejte se
 2. Spočítáme
 3. Odpovíme

Naši plynoinstalatéři Česká republika

Praha
- Středočeský kraj
Brno
- Jihomoravský kraj
Ostrava
- Moravskoslezský kraj
Plzeň
- Plzeňský kraj
Karlovy Vary
- Karlovarský kraj
Olomouc
- Olomoucký kraj
Liberec
- Liberecký kraj
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
České Budějovice
- Jihočeský kraj
Jihlava
- Kraj Vysočina
Hradec Králové
- Královéhradecký kraj
Pardubice
- Pardubický kraj
Zlín
- Zlínský kraj

 


Doporučujeme

Navštivte odkazy v sekci partnerské stránky.

 Kvalita a technologie plynových kotlů v posledních letech velmi pokročila a plynové kotle se stávají stále spolehlivějšími zařízeními pro výrobu tepla v objektech. Přesto se ani nejkvalitnější plynové kotle zcela nevyhýbají poruchám. Proto je potřeba počítat s možností náhlé závady a mít po ruce kontakt na odborníky, kteří jsou v případě havárie kotle schopní provést rychlou a kvalitní opravu plynového kotle.

Servis plynových kotlů - jistota bezproblémového provozu vytápění

Servis plynových kotlůZávady a havárie plynových kotlů jsou nepříjemnou záležitostí zvláště v chladném období, kdy na provozu plynového kotle a vytápění závisí obyvatelnost vytápěného objektu.

Opravy poruch plynových kotlů

Opravu poruch vytápění v chladných a mrazivých dnech nelze odkládat, neboť teplota v místnostech rychle klesá a neprovede-li se zprovoznění otopného systému rychle, může se stát objekt náhle neobyvatelným, nemá-li k dispozici náhradní systém vytápění. Kromě toho může při poklesu teploty docházet v objektu ke vzniku dalších škod, jako je zamrznutí a popraskání rozvodů vody a vytápění, kdy se k závadě topení přidá ještě havárie vody a zatopení místností. Dále mohou vzniknout závady na popraskaném zdivu, omítkách, podlahách, anebo škody na uhynulých rostlinách a domácím zvířectvu.

Servisní prohlídky plynových kotlů

 Servisní prohlídky plynových kotlů jsou periodickou činností, zahrnující obvykle vyčištění, seřízení a kontrolu plynových kotlů servisním technikem, který má platnou autorizaci k provádění servisu od výrobce plynového kotle. V rámci garanční servisní prohlídky jsou vyměněny i opotřebované díly plynového kotle.

Provozovatel plynového kotle (domácnost, organizace) obdrží od servisního technika protokol o provedení servisní prohlídky, který jej opravňuje k bezpečnému používání plynového kotle v následné sezóně.

 

SERVISNÍ PRÁCE - PLYNOVÉ KOTLE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Servis plynového kotle
 • Servisní prohlídku kotle
 • Montáž plynového kotle
 • Jiné plynoservisní práce

Havárie plynu a plynoinstalací - VOLEJTE 840840600

Instalatérské práce - POPTÁVKA

Vyžádejte u nás servisní opravu nebo prohlídku Vašeho plynového kotle

 

 

 


 

Havárie plynových kotlů v topné sezóně řešte ihned

Proto je vždy užitečné mít připravený kontakt na instalatéry, kteří jsou schopní v případě havárie plynového kotle , havárie plynu anebo jiné havárie vytápění plynem dojet k poruše v krátké době maximálně několika hodin (a to i o víkendech a v noci) a poruchu plynového kotle odstranit. 

Servisní vozidlo pro servis plynových kotlů

Neurgentní opravy plynových kotlů nechejte na jaro

Řada závad plynových kotlů není takto akutních a nevyžadují havarijní okamžitý zásah. Nemá-li závada zásadní vliv na bezpečnost obyvatel anebo na spolehlivost a nepřerušenost vytápění, pak není nutné volat k opravě plynového kotle havarijní servis, neboť okamžité zásahy vyjdou zákazníka mnohem nákladněji než běžná oprava plynového kotle. Navíc servisní kapacita havarijního týmu instalatérů není v době běžné opravy k dispozici tam, kde je jí opravdu akutně k zapotřebí.

Neurgentní opravy plynových kotlůje dobré nechat na dobu po ukončení topné sezóny, kdy je možné plynový kotel a celý systém vytápění bez problémů odstavit od provozu na dobu několika hodin až dní, je-li potřeba objednat momentálně nedostupný náhradní díl.

Závažnost poruchy nechejte vždy posoudit odborníkemOdborník nejlépe posoudí závažnost poruchy plynového kotle

Přesto velmi doporučujeme při jakékoli závadě plynového kotle konzultovat závadu telefonicky s odborníkem na plynové kotle a vytápění.

Popište mu co nejpřesněji detaily závady a typ plynového kotle, a nechejte na něm, aby posoudil, zda se jedná o akutní závadu vyžadující rychlý zásah anebo o závadu, jejíž opravu je možné bez nebezpečí vzniku škod na majetku a ohrožení osob odložit na pozdější dobu.

Chybné vyhodnocení závažnosti závady plynového kotle by mohlo vést v mezních případech až k usmrcení nebo poranění osob - například v případech poruchy ventilátoru pro odtah spalin anebo při závadě způsobující trvalý ohřev topného média bez přerušování regulátorem.  


 

Provádíme opravy a sezónní garanční servisní prohlídky všech běžných typů plynových kotlů

Zajišťujeme havarijní i běžné opravy plynových kotlů a opravy plynových spotřebičů všech běžných typů a značek. Naši instalatéři provádějí servis na plynové kotle obvyklých technologií :

 Které značky plynových kotlů opravujeme

Opravujeme tyto značky plynových kotlů

Důležité : Vždy se dotazem přesvědčte, zda servisní technik v místě Vašeho bydliště opravuje značku a typ kotle, který máte nainstalován. Nevylučujeme, že oprava právě Vašeho kotle na plyn bude konkrétním technikem odmítnuta, především v případě, kdy na daný typ kotle nelze v potřebné době zajistit náhradní díly, anebo když se jedná o málo frekventovaný typ kotle, k němuž není k dispozici technická dokumentace.


  

 Kontaktujte nás ... 

 

SERVISNÍ PRÁCE - PLYNOVÉ KOTLE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Servis plynového kotle
 • Servisní prohlídku kotle
 • Montáž plynového kotle
 • Jiné plynoservisní práce

Havárie plynu a plynoinstalací - VOLEJTE 800888801

Instalatérské práce - POPTÁVKA

  

 

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na montáž plynového kotle 

 Poptávka zdarma na službu servis plynových kotlů

 

 


  

Opravy plynových kotlů a garanční servisní prohlídky kotlů kdekoli v ČR

Kvalifikovaní instalatéři : vodaři, plynaři a topenáři jsou vám pro realizace, montáže, údržbu a opravy plynových kotlů k dispozici kdekoliv v České republice. 

Vyberte si Vaše nejbližší servis plynových kotlů ... 

 


 

Než objednáte servis plynového kotle

Ještě než objednáte službu servis plynových kotlů, ujistěte se, že příčina závady není odstranitelná Vašimi silami běžnými úkony.

Zejména se přesvědčte : 

 • Zda je naplno otevřený přívod plynu - páka ventilu na plynovém potrubí musí směřovat rovnoběžně s potrubím, nikoli kolmo na něj.
 • Zda je funkční přívod elektrického proudu - vypojte ze zásuvky plynový kotel a zasuňte do něj jiný spotřebič (například fén)
 • Zda není v elektrické zásuvce, z níž je napájen kotel, zasunuta rozdvojka - může mít na jednom místě převrácenou fázi a způsobit převrácení ionizace
 • Zda je v elektrickém termostatu dobrá nabitá baterie - nefunkčnost termostatu způsobí špatnou funkci nebo nefunkčnost kotle
 • Zda nejsou zavzdušněná otopná tělesa - odvzdušněte radiátory a topná tělesa - vzduch v systému vytápění zabraňuje cirkulaci topného média
 • Zda je v otopném systému minimální provozní tlak - zkontrolujte na tlakoměru tlak v systému vytápění a případně doplňte vodu v topení

Dále si pro nahlášení poruchy plynového kotle připravte tyto údaje :

 • Vaši úplnou adresu a telefonní číslo
 • Typ kotle nebo plynového spotřebiče - opište ze záručního listu anebo z typového štítku
 • Zajistěte si dostatečnou hotovost pro úhradu servisního výjezdu (obvykle 500 - 3000 Kč)

 

 


 

Servis plynových kotlů od násProč servis plynového kotle právě od nás

 1. Naše servisní techniky pečlivě vybíráme s ohledem na pečlivost, spolehlivost, kvalitu práce, odbornost, praxi v oboru
 2. Pracují pro nás desítky odborníků a z oboru plynové kotle v celé České republice.
 3. Pravidelně hodnotíme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich plynoinstalatérů. S pracovníky s negativními referencemi urychleně ukončujeme spolupráci.
 4. Naši servisní plynaři jsou pravidelně vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, jednání se zákazníkem, dodržování předepsaných pracovních postupů a jsou průběžně seznamování s novými poznatky a technologiemi v oblasti plynových kotlů.
 5. Moderní přístup a inovace - Snažíme se být stále o krok napřed před konkurencí, proto se zajímáme se o nové materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů. Seznamujeme s nimi naše zákazníky. Naším cílem je kvalita, rychlost, spolehlivost, skvělé ceny a především spokojený zákazník.

 Zajistíme kvalitní servis plynových kotlů v souladu s technickou dokumentací výrobce

Náš tým plynoinstalatérů zajistí veškeré potřebné přípravné a instalatérské práce vedoucí k opravě plynového kotle v krátkém čase, kvalitně a za nízkou cenu pro zákazníka.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na opravu plynového kotle

 

 

 


print