Odesláním tohoto formuláře se k ničemu nezavazujete. Ještě dnes nebo nejpozději do druhého pracovního dne Vám zavolá či odepíše náš pracovník a sjedná s Vámi termín návštěvy našeho revizního technika, který se s Vámi dohodne na termínu a odhadované ceně pro požadované revize plynových zařízení.

Pozor ! Tento formulář slouží jen pro zadání poptávek na REVIZE  – jiné práce poptávejte prosím  jiným formulářem.

Pozor na záměnu pojmů – REVIZE nebo SERVISNÍ PROHLÍDKA plynového zařízení ?

Servisní prohlídky plynových spotřebičů nejsou revizemi plynových zařízení. Revize plynových zařízení provádí revizní technik zpravidla před uvedením plynového zařízení do provozu (výchozí revize plynového zařízení) a následně v delších, obvykle 3-letých lhůtách (provozní revize plynového zařízení – pouze organizace, nikoli domácnosti). Revizní technik neprovádí údržbu plynového zařízení, tj. čištění, opravy a seřízení. V tomto formuláři jsou práce zajišťované revizním technikem označeny zkratkou „RT“.

1x ročně každý provozovatel plynového spotřebiče (organizace i domácnosti) objednává periodickou provozní servisní prohlídku a údržbu plynového spotřebiče, kterou provádí servisní technik specializovaný na danou značku plynového zařízení, proto je vždy potřeba do poptávky uvést značku plynového zařízení (například plynový kotel DAKON, plynový sporák MORA apod.). Servisní technik v rámci kontroly provede servisní prohlídku a provozní údržbu, tj. vyčištění, seřízení a případnou opravu plynového zařízení. Následně vystaví doklad o servisní prohlídce plynového spotřebiče, který opravňuje jeho provozovatele k jeho dalšímu bezpečnému užívání.

Z toho plyne vysvětlení časté chyby uživatelů domácích plynových spotřebičů – požadujete-li například sezónní revizi plynového kotle, pak se jedná ve skutečnosti o servisní prohlídku a údržbu tohoto plynového zařízení, kterou provádí 1x ročně servisní technik s autorizací pro danou značku plybových spotřebičů. Pouze organizace (firmy, podnikatelé, instituce) jsou povinny kromě každoroční servisní prohlídky plynového spotřebiče zajistit také 1x za 3 roky provedení provozní revize plynového spotřebiče revizním technikem. Na domácnosti se tato povinnost nevztahuje.

NEBOJEDNÁVEJTE PROSÍM PRÁCI REVIZNÍHO TECHNIKA PRO ÚKONY, KTERÉ SPADAJÍ VÝHRADNĚ POD ČINNOST SERVISNÍHO TECHNIKA. Servis spotřebičů je možno objednat jiným formulářem


Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

Děkujeme Vám za zaslání Vaší poptávky.

Ekomplex  – zákaznický systém výběru kvalitních služeb