Kvalita a technologie plynových kotlů v posledních letech velmi pokročila a plynové kotle se stávají stále spolehlivějšími zařízeními pro výrobu tepla v objektech. Přesto se ani nejkvalitnější plynové kotle zcela nevyhýbají poruchám. Proto je potřeba počítat s možností náhlé závady a mít po ruce kontakt na odborníky, kteří jsou v případě havárie kotle schopní provést rychlou a kvalitní opravu plynového kotle.

Servis plynových kotlů – jistota bezproblémového provozu vytápění

Servis plynových kotlůZávady a havárie plynových kotlů jsou nepříjemnou záležitostí zvláště v chladném období, kdy na provozu plynového kotle a vytápění závisí obyvatelnost vytápěného objektu.

Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ HAVARIJNÍ SERVIS POSKYTUJEME POUZE NASMLOUVANÝM ZÁKAZNÍKŮM!!!

Opravy poruch plynových kotlů

Opravu poruch vytápění v chladných a mrazivých dnech nelze odkládat, neboť teplota v místnostech rychle klesá a neprovede-li se zprovoznění otopného systému rychle, může se stát objekt náhle neobyvatelným, nemá-li k dispozici náhradní systém vytápění. Kromě toho může při poklesu teploty docházet v objektu ke vzniku dalších škod, jako je zamrznutí a popraskání rozvodů vody a vytápění, kdy se k závadě topení přidá ještě havárie vody a zatopení místností. Dále mohou vzniknout závady na popraskaném zdivu, omítkách, podlahách, anebo škody na uhynulých rostlinách a domácím zvířectvu.

Servisní prohlídky plynových kotlů

Servisní prohlídky plynových kotlů jsou periodickou činností, zahrnující obvykle vyčištění, seřízení a kontrolu plynových kotlů servisním technikem, který má platnou autorizaci k provádění servisu od výrobce plynového kotle. V rámci garanční servisní prohlídky jsou vyměněny i opotřebované díly plynového kotle.

Provozovatel plynového kotle (domácnost, organizace) obdrží od servisního technika protokol o provedení servisní prohlídky, který jej opravňuje k bezpečnému používání plynového kotle v následné sezóně.

SERVISNÍ PRÁCE – PLYNOVÉ KOTLE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Servis plynového kotle
 • Servisní prohlídku kotle
 • Montáž plynového kotle
 • Jiné plynoservisní práce

Havárie plynu a plynoinstalací - VOLEJTE 840840600

Instalatérské práce - POPTÁVKA

Vyžádejte u nás servisní opravu nebo prohlídku Vašeho plynového kotle


Havárie plynových kotlů v topné sezóně řešte ihned

Proto je vždy užitečné mít připravený kontakt na instalatéry, kteří jsou schopní v případě havárie plynového kotle , havárie plynu anebo jiné havárie vytápění plynem dojet k poruše v krátké době maximálně několika hodin (a to i o víkendech a v noci) a poruchu plynového kotle odstranit.

Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ HAVARIJNÍ SERVIS POSKYTUJEME POUZE NASMLOUVANÝM ZÁKAZNÍKŮM!!!

Servisní vozidlo pro servis plynových kotlů

Neurgentní opravy plynových kotlů nechejte na jaro

Řada závad plynových kotlů není takto akutních a nevyžadují havarijní okamžitý zásah. Nemá-li závada zásadní vliv na bezpečnost obyvatel anebo na spolehlivost a nepřerušenost vytápění, pak není nutné volat k opravě plynového kotle havarijní servis, neboť okamžité zásahy vyjdou zákazníka mnohem nákladněji než běžná oprava plynového kotle. Navíc servisní kapacita havarijního týmu instalatérů není v době běžné opravy k dispozici tam, kde je jí opravdu akutně k zapotřebí.

Neurgentní opravy plynových kotlůje dobré nechat na dobu po ukončení topné sezóny, kdy je možné plynový kotel a celý systém vytápění bez problémů odstavit od provozu na dobu několika hodin až dní, je-li potřeba objednat momentálně nedostupný náhradní díl.

Závažnost poruchy nechejte vždy posoudit odborníkemOdborník nejlépe posoudí závažnost poruchy plynového kotle

Přesto velmi doporučujeme při jakékoli závadě plynového kotle konzultovat závadu telefonicky s odborníkem na plynové kotle a vytápění.

Popište mu co nejpřesněji detaily závady a typ plynového kotle, a nechejte na něm, aby posoudil, zda se jedná o akutní závadu vyžadující rychlý zásah anebo o závadu, jejíž opravu je možné bez nebezpečí vzniku škod na majetku a ohrožení osob odložit na pozdější dobu.

Chybné vyhodnocení závažnosti závady plynového kotle by mohlo vést v mezních případech až k usmrcení nebo poranění osob – například v případech poruchy ventilátoru pro odtah spalin anebo při závadě způsobující trvalý ohřev topného média bez přerušování regulátorem.


Provádíme opravy a sezónní garanční servisní prohlídky všech běžných typů plynových kotlů

Zajišťujeme havarijní i běžné opravy plynových kotlů a opravy plynových spotřebičů všech běžných typů a značek. Naši instalatéři provádějí servis na plynové kotle obvyklých technologií :

 Které značky plynových kotlů opravujeme

Opravujeme tyto značky plynových kotlů

Důležité : Vždy se dotazem přesvědčte, zda servisní technik v místě Vašeho bydliště opravuje značku a typ kotle, který máte nainstalován. Nevylučujeme, že oprava právě Vašeho kotle na plyn bude konkrétním technikem odmítnuta, především v případě, kdy na daný typ kotle nelze v potřebné době zajistit náhradní díly, anebo když se jedná o málo frekventovaný typ kotle, k němuž není k dispozici technická dokumentace.


 Kontaktujte nás …

SERVISNÍ PRÁCE – PLYNOVÉ KOTLE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Servis plynového kotle
 • Servisní prohlídku kotle
 • Montáž plynového kotle
 • Jiné plynoservisní práce

Havárie plynu a plynoinstalací - VOLEJTE 800888801

Instalatérské práce - POPTÁVKA

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na montáž plynového kotle

Poptávka zdarma na službu servis plynových kotlů


Opravy plynových kotlů a garanční servisní prohlídky kotlů kdekoli v ČR

Kvalifikovaní instalatéři : vodaři, plynaři a topenáři jsou vám pro realizace, montáže, údržbu a opravy plynových kotlů k dispozici kdekoliv v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší servis plynových kotlů …


Než objednáte servis plynového kotle

Ještě než objednáte službu servis plynových kotlů, ujistěte se, že příčina závady není odstranitelná Vašimi silami běžnými úkony.

Zejména se přesvědčte :

 • Zda je naplno otevřený přívod plynu – páka ventilu na plynovém potrubí musí směřovat rovnoběžně s potrubím, nikoli kolmo na něj.
 • Zda je funkční přívod elektrického proudu – vypojte ze zásuvky plynový kotel a zasuňte do něj jiný spotřebič (například fén)
 • Zda není v elektrické zásuvce, z níž je napájen kotel, zasunuta rozdvojka – může mít na jednom místě převrácenou fázi a způsobit převrácení ionizace
 • Zda je v elektrickém termostatu dobrá nabitá baterie – nefunkčnost termostatu způsobí špatnou funkci nebo nefunkčnost kotle
 • Zda nejsou zavzdušněná otopná tělesa – odvzdušněte radiátory a topná tělesa – vzduch v systému vytápění zabraňuje cirkulaci topného média
 • Zda je v otopném systému minimální provozní tlak – zkontrolujte na tlakoměru tlak v systému vytápění a případně doplňte vodu v topení

Dále si pro nahlášení poruchy plynového kotle připravte tyto údaje :

 • Vaši úplnou adresu a telefonní číslo
 • Typ kotle nebo plynového spotřebiče – opište ze záručního listu anebo z typového štítku
 • Zajistěte si dostatečnou hotovost pro úhradu servisního výjezdu (obvykle 500 – 3000 Kč)

Servis plynových kotlů od násProč servis plynového kotle právě od nás

 1. Naše servisní techniky pečlivě vybíráme s ohledem na pečlivost, spolehlivost, kvalitu práce, odbornost, praxi v oboru
 2. Pracují pro nás desítky odborníků a z oboru plynové kotle v celé České republice.
 3. Pravidelně hodnotíme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich plynoinstalatérů. S pracovníky s negativními referencemi urychleně ukončujeme spolupráci.
 4. Naši servisní plynaři jsou pravidelně vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, jednání se zákazníkem, dodržování předepsaných pracovních postupů a jsou průběžně seznamování s novými poznatky a technologiemi v oblasti plynových kotlů.
 5. Moderní přístup a inovace – Snažíme se být stále o krok napřed před konkurencí, proto se zajímáme se o nové materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů. Seznamujeme s nimi naše zákazníky. Naším cílem je kvalita, rychlost, spolehlivost, skvělé ceny a především spokojený zákazník.

 Zajistíme kvalitní servis plynových kotlů v souladu s technickou dokumentací výrobce

Náš tým plynoinstalatérů zajistí veškeré potřebné přípravné a instalatérské práce vedoucí k opravě plynového kotle v krátkém čase, kvalitně a za nízkou cenu pro zákazníka.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na opravu plynového kotle


print