Plynové kotle jsou ústředním zařízením pro vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody v domech se zavedenou přípojkou zemního plynu, případně svítiplynu. Správný výběr plyového kotle pak rozhoduje o bezproblémové funkci vytápění a efektivitě topení plynem. Pomůžeme Vám vybrat plynový kotel vhodný pro Váš dům, firmu nebo domácnost.

Prodej plynových kotlů

Zajišťujeme prodej a dodávky plynových kotlů pro vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody několika prověřených výrobců :

Výrobci plynové kotle


Proč se Vám vyplatí nakoupit plynové kotle od nás ?

 • Poradíme Vám s výběrem a nákupem plynového kotle, který bude maximálně vhodný pro Váš záměr.Plynové kotle od nás
 • Naši plynaři mají dlouholeté zkušenosti s prodejem a provozem plynových kotlů všech technologií a mnoha značek a mají dostatek zkušeností potřebných pro posouzení Vašeho investičního záměru a technických podmínek v místě zamýšlené instalace plynového kotle.
 • Pomůžeme Vám v nepřeberné nabídce zvolit správnou technologii plynového kotle a systém vytápění s důrazem na maximální možnou efektivitu topení a minimální možnou pořizovací investici.
 • Zajistíme dále veškeré služby pro instalaci a uvedení plynového kotle do provozu :
  • Dodání plynového kotle na místo instalace
  • Montáž plynového kotle
  • Montáž a nastavení regulační techniky pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody
  • Zaučení obsluhy plynového kotle
  • Plynoinstalace – případné instalace plynových rozvodů
  • Revizi plynového kotle, plynoinstalace a dalších plynových zařízení

Doprovodné služby pro plynové kotle

Opravy plynových kotlůV následných letech provozu zajistíme další doprovodné služby potřebné pro bezproblémový provoz Vašeho vytápění a ohřevu teplé vody plynem :


 Kontaktujte nás …

PLYNOVÉ KOTLE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Nákup plynového kotle
 • Montáž plynového kotle
 • Servisní prohlídku kotle
 • Opravu plynového kotle

VOLEJTE 840840600

Instalatérské práce - POPTÁVKA

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na plynové kotle

Poptávka zdarma na službu plynové kotle


Co je potřeba vědět, než koupíte plynový kotel

Před výběrem nejen plynového kotle, ale lépe před návrhem celého systému vytápění pro Vaši domácnost, dům či firmu, doporučujeme zásadně věnovat čas krátké konzultaci s odborníkem na vytápění a plynové spotřebiče. Naši plynaři Vám pomohou nejen radou, ale mohou zajistit i vypracování projektu pro vytápění objektu, samozřejmostí jsou pak služby spojené s dodáním a instalací plynového kotle včetně uvedení plynového kotle do provozu.

Přesto bychom se s Vámi rádi podělili již zde o několik základních rad, které by měl respektovat každý, kdo zamýšlí zakoupit plynový kotel. 

Plynové kotle vybírejte s rozvahou

 1. Zvažte, promyslete, anebo nejlépe nechejte na odbornících vypracování několika variant návrhů vytápění Vašeho objektu. Ne vždy se původní záměr ukáže jako nejvýhodnější, často jej nelze v praxi realizovat vůbec anebo s náklady převyšujícími užitek z projektu.
 2. Plynový kotel může být jednou z alternativ řešení vytápění – vždy ale závisí na správné volbě typu a výkonu plynového kotle, na jeho umístění, způsobu regulace tepla v objektu, kapacitě plynové přípojky a dalších parametrech.
 3. Nenechejte se vést nízkou pořizovací cenou jako jediným měřítkem pro posouzení výhodnosti investice. Investici do vytápění v řádu několika desítek tisíc korun nelze odbýt impulzívním rozhodnutím, které respektuje jen dojem ze vzhledu a nízké ceny výrobku. Nejlevnější pořizovací nákladyposléze velmi často znamenají zbytečně drahý provoz, který vynakládanými výdaji v krátké době převýší zdánlivé úspory za nákup plynového kotle.
 4. Pozor na prodeje plynových kotlů „v akci“ . Ve skutečnosti mohou znamenat výprodej starých typů výrobků, které se ukázaly jako poruchové nebo provozně neefektivní, anebo pro které výrobce či dovozce přestal dodávat náhradní díly.Závěsné plynové kotle
 5. Vždy myslete na skutečnost, že výdaje na topení jsou nejpodstatnější položkou provozu každé domácnosti nebo domu. Cena paliva bude v budoucnu s největší pravděpodobností narůstat. Z toho plyne, že investice do úsporných a spolehlivých zařízení pro vytápění se vždy v relativně krátké době vrátí na úsporách za provoz otopného systému.
 6. Seznamte se dobře se základními charakteristikami různých technologií plynových kotlů a nedejte jen na doporučení prvního obchodníka, který může respektovat ve svých prodejních praktikách i jiné zájmy než Vaše úsporné vytápění.
 7. Důležitým kritériem při výběru plynového kotle je dostupnost firmy zajišťující servis a údržbu plynového zařízení, případně možnost její záměny za konkurenci, jestliže by nakopující nebyl s úrovní servisních služeb dodavatele spokojen.
 8. Pro obyvatele center měst (zvláště v lokalitách v péči památkových úřadů) jsou podstatným kritériem rovněž emise plynového kotle, což po zavedení povinného měření emisí vázaného na výši daně bude platit rovněž pro majitele ostatních domů a bytů provozujících vlastní vytápění.
 9. Nebuďte líní počítat … málokdy v životě máte možnost tak významným způsobem rozhodovat o Vašich budoucích výdajích, jako při nákupu technologií pro vytápění.

Malý průvodce technologiemi plynových kotlů

Na našem trhu se v současné době prodávají plynové kotle více než stovky výrobců. Proto se vyplatí udělat si základní přehled o technologicích, kterými se ubírají plynové kotle a jejich vývoj. Každému kupujícímu se budou tyto informace nadmíru hodit, až přejde k nabídce konkrétních typů plynových kotlů vybraného výrobce.

 Typové rozdělení plynových kotlů

Stacionární plynové kotle

Plynové kotle se dělí podle způsobu umístění na stacionární a závěsné

 • Stacionární plynové kotle – používají se při vytápění více pater nebo mnoha místností jednoho patra – například v rodinných domech anebo kotelnách vícepatrových domů nebo provozů, kdy je potřeba větší výkon plynového kotle. Jsou vhodné pro umístění do kotelen.
 • Závěsné plynové kotle – používají se pro vytápění několika místností, typicky pro vytápění jednoho bytového okruhu topení. Nejsou náročné na prostor – lze je umístit i do malých koupelen nebo třeba do kuchyně. Mají omezený výkon. Často mají integrován průtokový ohřívač teplé užitkové vody a lze je tak použít jako jediný zdroj tepla v domácnosti.

Podle odtahu spalin dělíme plynové kotle

 • Plynové kotle s přirozeným odtahem spalin do komína nebo přez zeď – teplota stoupajících spalin zajišťuje samovolný odtah
 • Plynové kotle s nuceným odtahem spalin (tzv. turbokotle) – spaliny jsou odsávány ventilátorem mimo budovuKondenzační plynové kotle

Podle schopnosti ohřevu teplé užitkové vody dělíme plynové kotle

 • Plynové kotle bez ohřevu teplé užitkové vody – určené výhradně pro vytápění
 • Plynové kotle s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody – s integrovaným průtokovým ohřívačem
 • Ohřívače teplé užitkové vody – vyhrazená plynová zařízení určená výhradně k ohřevu TUV bez možnosti vytápění
 • Plynové kotle se dvěma okruhy – obsahují samostatný okruh pro vytápění a samostatný okruh pro ohřev vody ve vzdáleném zásobníku teplé užitkové vody

Speciální kotle s vyšší účinností

 • Plynové kotle kondenzační – využívají kromě primárního ohřevu plamenem navíc ještě teplo spalin v odtahové části – vynikají největší účinností, jsou vhodné především tam, kde je nižší teplota vody v otopné soustavě (např. podlahové topení) , klasická soustava s radiátory v dobře izolovaných budovách, a kde teplota topné vody dosahuje max 50 °C.

Prodej a dodávky plynových kotlů kdekoli v ČR

Kvalifikovaní instalatéři : vodaři, plynaři a topenáři jsou vám pro realizace, montáže, údržbu a opravy plynových kotlů k dispozici kdekoliv v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry pro nákup a montáž plynových kotlů …


 Zajistíme optimální realizaci plynových kotlů podle projektu

Náš tým plynoinstalatérů zajistí veškeré potřebné přípravné a instalatérské práce vedoucí k realizaci plynových kotlů podle námi nebo jinou projektovou kanceláří vypracované projektové dokumentace.

Plynové kotle od nás - nejen prodej, ale komplexní realizace


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na plynové kotle


print