Zemní plyn, případně svítiplyn nebo propanbutan, je komfortním a ekonomickým palivem maximálně vhodným pro ohřev vody a vytápění v domácnostech i ostatních trvale a dočasně obývaných objektech. Zařízení určená pro spalování plynu, se souhrnně nazývají plynové spotřebiče.

Využívání plynu pro vytápění a ohřev – plynové spotřebiče

Zajišťujeme montáže, opravy, servis a údržbu technických zařízení pro využívání zemního plynu k vytápění objektů, ohřevu teplé užitkové vody a k přípravě jídel.  Společně se tato zařízení řadí mezi plynové spotřebiče. 

Montáže a servis plynových spotřebičůInstalace a servis plynových spotřebičů je vždy nutné svěřit odborným specialistům na plynová zařízení, kterými jsou plynoinstalatéři (plynaři).

Amatérské a svépomocné instalace a opravy plynových spotřebičů nejenže jsou porušením platných zákonů a mohou být kvalifikovány i jako obecné ohrožení, ale ohrožují na zdraví a životě i samotné jejich uživatele.

Odborně provedené instalace plynových spotřebičů jsou zárukou jejich bezpečného provozu a nutným předpokladem pro úspěšnou kolaudaci plynových zařízení včetně platné revize plynu jako legislativní podmínky spuštění plynových spotřebičů do provozu…

K zajištění dlouhodobě spolehlivého provozu plynových spotřebičů je nutná jejich údržba a servis, při němž je jejich stav pravidelně kontrolován, je prováděno čištění spalinami zanesených částí, vyměňovány opotřebené části plynových spotřebičů. Tímto je zajištěna nejen efektivita provozu a vysoká účinnost, ale také bezpečnost provozu každého plynového spotřebiče.

Plynové spotřebiče, plynová zařízení a nabízené služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti plynových spotřebičů od projektování plynových rozvodů až po realizaci a údržbu plynových spotřebičů všech typů.

 • Prodej plynových spotřebičů – po konzultaci investičního záměru nabídneme zákazníkovi ucelenou řadu plynových spotřebičů a doporučíme plynový spotřebič ideálně vhodný pro danou instalaci, účel a prostředí
 • Montáže plynových spotřebičů – zajistíme dodání a instalaci vybraných plynových spotřebičů na místo jeho provozu, včetně napojení plynových spotřebičů na rozvody plynu, rozvody vody a rozvody tepla.
 • Opravy plynových spotřebičů – zajišťujeme pravidelný i mimořádný servis a opravy plynových spotřebičův domácnostech i firmách
 • Údržba plynových spotřebičů – pravidelná údržba je předpokladem efektivního a bezproblémového provozu každého plynového spotřebiče a předpokladem pro úspěšné provedení periodické revize
 • Revize plynových spotřebičů – zajišťujeme periodické, mimořádné a vstupní revize plynových spotřebičů a vystavení platné revizní zprávy – nutný předpoklad legálního provozu plynových spotřebičů
 • Havárie plynových spotřebičů – provádíme i mimořádné opravy havarijních stavů plynových spotřebičů surgentním výjezdem poruchové služby

 Kontaktujte nás …

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Nákup plynového spotřebiče
 • Montáž plynového spotřebiče
 • Servisní prohlídku spotřebiče
 • Opravu plynového spotřebiče

Objednávky na plynové spotřebiče - VOLEJTE 840840600

Poptávka na plynové spotřebiče

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na plynové spotřebiče

Poptávka zdarma na službu plynové spotřebiče


Plynová zařízení určená k vytápění objektů

Vytápění objektů zemním plynem

Instalace plynového kotleTopení zemním plynem vyžaduje instalaci bezpečného topidla na zemní plyn. Pro vytápění objektů zemním plynem se nejčastěji používají plynové kotle (s odtahem spalin do komína) a plynové přímotopy (s odtahem spalin přes zeď). V dobře a trvale odvětrávaných prostorách lze pak pro přechodné vytápění použít přenosná plynová topná tělesa, které odvádějí spaliny přímo do svého okolí.

Zajišťujeme prodej, instalace, servis, opravy a údržbu plynových zařízení všech běžných značek pro vytápění objektů.

Plynové spotřebiče určené pro ohřev teplé užitkové vody (TUV)

Ohřev teplé užitkové vody zemním plynem

Ohřívače teplé užitkové vodyTeplou užitkovou vodu lze zemním plynem ohřívat buďto průtokovým ohřevem (průtokové ohřívače teplé užitkové vody), které bývají často přímo součástí plynových kotlů, případně lze využít zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody – bojlery.

 • Průtokové ohřívače teplé užitkové vody – voda je ohřívána bezprostředně před spotřebou – před výtokem z vodovodní baterie protéká soustavou trubek nahřívaných plynovým plamenem. Plynové průtokové ohřívače teplé užitkové vody jsou nejčastěji přímou součástí plynového kotle určeného jak pro vytápění, tak pro ohřev TUV, případně se instalují jako samostatné plynové spotřebiče (zejména když je plynový kotel pro vytápění příliš vzdálen od místa spotřeby teplé vody).
 • Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody – plynové spotřebiče určené pro ohřev TUV uchovávané v zásobníku, jejichž primární funkcí není vytápění objektů.

Plynové spotřebiče určené k ohřevu teplé užitkové vody vyžadují stejně jako plynové kotle umístění v blízkosti komína pro zajištění bezpečného odtahu spalin.

 Kuchyňské plynové spotřebiče

Plynové spotřebiče určené pro přípravu jídel jsou specifickou řadou plynových zařízení, která nevyžadují připojení ke komínovému tělesu.

Plynový sporákPředpokládá se, že jsou využívány ve větraných místnostech za stálé přítomnosti člověka, přesto jsou vybaveny řadou pojistných prvků, které zabraňují nechtěnému úniku plynu do místnosti. Jejich využívání je hojně rozšířeno především kvůli vysoké výhřevnosti zemního plynu a finančním úsporám, které ve srovnání s elektrickými kuchyňskými spotřebiči přináší vaření a pečení na plynu.

Mezi nejpoužívanější kuchyňské plynové spotřebiče patří

 • Plynové vařiče – určené k přípravě a ohřevu jídel v kuchyňském nádobí na otevřeném ohni
 • Plynové trouby – určené k pečení a ohřevu jídel v uzavřené troubě napájené plynovým plamenem
 • Plynové sporáky – kombinovaná zařízení spojující plynový vařič a plynovou troubu
 • Plynové chladničky – využívají ohřevu chladicího média k ochlazování prostoru s potravinami (dnes se již s připojením na zemní plyn téměř nevyskytují a jsou nahrazeny elektrickými chladničkami)

Ostatní plynové spotřebiče – když plyn nahrazuje elektřinu

Kromě zemního plynu lze pro praktické účely využít také jiné technické plyny, distribuované zpravidla v přenosných tlakových lahvích – bombách. Zejména v místech, kde dosud není dostupné připojení k elektrické síti (například odlehlé chatové oblasti), nahrazuje plyn a plynové spotřebiče jinde běžně využívaná elektrická zařízení. Obvykle se využívají plynové spotřebiče bez napojení na systém odtahu spalin, je proto nutné zajistit dobré odvětrávání prostor, kde jsou provozovány.

Plynové spotřebiče přenosnéPlyn se k plynovým spotřebičům distribuje systémem plynových vedení v pevných trubkách anebo tlakových hadicích. Zemní plyn není pro tyto účely vhodný, proto se nejčastěji používá propan – butan nebo čistý propan.

POZOR : Také tyto plynoinstalace vyžadují dodržení zákonných bezpečnostních předpisů a technických norem, proto by rozvody plynu v objektech napájených přenosnými zásobníky plynu měli vždy provádět zkušení plynoinstalatéři. Montáže plynoinstalací svépomocným způsobem mají bohužel na svědomí mnoho vyhořelých objektů a usmrcených či popáleninami postižených osob. V případě odborné montáže a při dodržování bezpečnostních opatření je však riziko vzniku požáru nebo výbuchu zanedbatelné.

Nejčastěji používané plynové spotřebiče napájené technickými plyny

 • Plynové chladničky – využívají fyzikálních jevů odpařování plynovým plamenem zahřátého kapalného média k ochlazování prostoru pro uchování jídel – zejména v místech, kde není dosud zavedena elektřina.
 • Plynové osvětlení – využívá plynového plamene a luminiscenčních přípravků nahrazujících žárovky k nasvícení prostoru v okolí plynových lamp.
 • Plynové vařiče – využívají plyn k ohřevu a přípravě jídel na otevřeném plameni.
 • Přenosné plynové teplomety – mobilní otopná tělesa určená k přechodnému vytápění prostor v jejich bezprostřední blízkosti, bez distribuce tepla do systému dalších otopných těles.

Plynové spotřebiče pro objekty a území kdekoli v ČR

Kvalifikovaní plynaři jsou vám pro projekty, montáže, údržbu a opravy plynových spotřebičů k dispozici kdekoliv v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší plynoinstalatéry …


Proč plynové spotřebiče právě od nás

 1. Naše plynoinstalatéry pečlivě vybíráme s ohledem na pečlivost, spolehlivost, kvalitu práce, odbornost, praxi v oboruPlynové spotřebiče Ekomplex
 2. Pracují pro nás desítky odborníků a z oboru plynové spotřebiče v celé České republice.
 3. Pravidelně hodnotíme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich plynoinstalatérů. S pracovníky s negativními referencemi urychleně ukončujeme spolupráci.
 4. Naši plynaři jsou pravidelně vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, jednání se zákazníkem dodržování předepsaných pracovních postupů a jsou průběžně seznamování s novými poznatky a technologiemi v oblasti rozvodů plynu.
 5. Moderní přístup a inovace – Snažíme se být stále o krok napřed před konkurencí, proto se zajímáme se o nové materiály a technologie a zavádíme v oblasti plynových spotřebičů, zavádíme je do pracovních procesů a seznamujeme s nimi naše zákazníky. Naším cílem je kvalita, rychlost, spolehlivost, skvělé ceny a především spokojený zákazník.

 Zajistíme optimální realizaci plynových spotřebičů podle projektu

Náš tým plynoinstalatérů zajistí veškeré potřebné přípravné a instalatérské práce vedoucí k realizaci plynových spotřebičů podle námi nebo jinou projektovou kanceláří vypracované projektové dokumentace.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na plynové spotřebiče


print