Na provozu plynových spotřebičů je dnes závislá většina domácností, ale i značná část firem a institucí. Proto je zajištění bezproblémového provozu základním požadavkem na veškeré plynové spotřebiče. Každý provozovatel by měl znát kontakt na spolehlivou firmu, která provádí servis a opravy plynových spotřebičů.

Servis plynových spotřebičů – zajištění bezproblémového chodu plynových zařízení

Opravy plynových zařízení Plynové spotřebiče zajišťují provoz domácností a firem, ať už se jedná o vytápění objektů, ohřev teplé užitkové vody anebo přípravu jídel.

Jakýkoli výpadek chodu plynových spotřebičů je tedy citelným omezením možností užívání plynovými spotřebiči vybavených objektů a obvykle je kladen velký důraz na rychlé a kvalitní odstranění závad.

Narozdíl od elektrických spotřebičů není obvykle v silách a možnostech uživatele závadu plynového spotřebiče opravit svépomocí – a navíc by takový pokus o neodbornou opravu byl pokládán za neoprávněný zásah uživatele do plynového zařízení, což je nejen nezákonné, ale navíc velice nebezpečné s ohledem na charakter plynu jako výbušného a hořlavého média.

Proto v případě jakékoli závady plynového spotřebiče vždy voláme kvalifikovaný servis plynových spotřebičů.

Provádíme servis plynových zařízení – opravy plynových spotřebičů

Zajišťujeme kvalifikovaný servis plynových zařízení (opravy plynových spotřebičů) na celém území České republiky. Naši plynoinstalatéři provádějí servis plynových spotřebičů všech typů a mnoha značek obvyklých na našem trhu :

servis plynových spotřebičů

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Nákup plynového spotřebiče
 • Montáž plynového spotřebiče
 • Servisní prohlídku spotřebiče
 • Opravu plynového spotřebiče

Objednávky na plynové spotřebiče - VOLEJTE 840840600

Poptávka na plynové spotřebiče

Vyžádejte u nás servisní opravu Vašeho plynového spotřebiče


Havárie plynových spotřebičů v topné sezóně řeště ihned

Proto je vždy užitečné mít připravený kontakt na instalatéry, kteří jsou schopní v případě havárie plynového spotřebiče , havárie plynu anebo jiné havárie vytápění plynem dojet k poruše v krátké době maximálně několika hodin (a to i o víkendech a v noci) a poruchu plynového spotřebiče odstranit. Z KAPACITNÁCH DŮVODŮ HAVARIJNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE POUZE NASMLOUVANÝM ZÁKAZNÍKŮM!!!

Servisní vozidlo pro servis plynových spotřebičů

Neurgentní servis plynových spotřebičů – standardní opravy

Řada závad plynových spotřebičů není takto akutních a nevyžadují havarijní okamžitý zásah. Nemá-li závada zásadní vliv na bezpečnost obyvatel anebo na spolehlivost a nepřerušenost vytápění, pak není nutné volat k opravě plynového spotřebiče havarijní servis, neboť okamžité zásahy vyjdou zákazníka nákladněji než běžná oprava plynového spotřebiče. Navíc servisní kapacita havarijního týmu instalatérů není v době běžné opravy k dispozici tam, kde je jí opravdu akutně k zapotřebí.

Neurgentní opravy plynových spotřebičů je dobré realizovat v rámci standardní opravy, kdy je možné plynový spotřebič bez problémů odstavit od provozu na dobu několika hodin až dní, je-li potřeba objednat momentálně nedostupný náhradní díl.

Závažnost poruchy plynového spotřebiče nechejte vždy posoudit odborníkemOdborník nejlépe posoudí závažnost poruchy plynového spotřebiče

Přesto velmi doporučujeme při jakékoli závadě plynového spotřebiče konzultovat závadu telefonicky s odborníkem na plynové spotřebiče a vytápění.

Popište technikovi co nejpřesněji detaily závady a typ plynového spotřebiče, a nechejte na něm, aby posoudil, zda se jedná o akutní závadu vyžadující rychlý zásah anebo o závadu, jejíž opravu je možné bez nebezpečí vzniku škod na majetku a ohrožení osob odložit na pozdější dobu.

Chybné vyhodnocení závažnosti závady plynového spotřebiče by mohlo vést v mezních případech až k usmrcení nebo poranění osob – například v případech poruchy ventilátoru pro odtah spalin anebo při závadě způsobující trvalý ohřev média bez přerušování regulátorem.


Provádíme opravy všech běžných typů plynových spotřebičů

Zajišťujeme havarijní i běžné opravy plynových spotřebičů a servis plynových zařízení všech běžných typů a značek. Naši instalatéři provádějí servis na plynové spotřebiče obvyklých technologií : Z KAPACITNÁCH DŮVODŮ HAVARIJNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE POUZE NASMLOUVANÝM ZÁKAZNÍKŮM!!!

 Které značky plynových spotřebičů opravujeme

Opravujeme tyto značky plynových spotřebičů

Důležité : Vždy se dotazem přesvědčte, zda servisní technik v místě Vašeho bydliště opravuje značku a typ spotřebiče, který máte nainstalován. Nevylučujeme, že oprava právě Vašeho spotřebiče na plyn bude konkrétním technikem odmítnuta, především v případě, kdy na daný typ spotřebiče nelze v potřebné době zajistit náhradní díly, anebo když se jedná o málo frekventovaný typ spotřebiče, k němuž není k dispozici technická dokumentace.


 Kontaktujte nás …

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Nákup plynového spotřebiče
 • Montáž plynového spotřebiče
 • Servisní prohlídku spotřebiče
 • Opravu plynového spotřebiče

Objednávky na plynové spotřebiče - VOLEJTE 800888801

Poptávka na plynové spotřebiče

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na montáž plynového spotřebiče

Poptávka zdarma na službu servis plynových spotřebičů


Opravy plynových spotřebičů kdekoli v ČR

Kvalifikovaní instalatéři : vodaři, plynaři a topenáři jsou vám pro realizace, montáže, údržbu a opravy plynových spotřebičů k dispozici kdekoliv v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší servis plynových spotřebičů …


Než objednáte servis plynového spotřebiče

Ještě než objednáte službu servis plynových spotřebičů, ujistěte se, že příčina závady není odstranitelná Vašimi silami běžnými úkony.

Zejména se přesvědčte :

 • Zda je naplno otevřený přívod plynu – páka ventilu na plynovém potrubí musí směřovat rovnoběžně s potrubím, nikoli kolmo na něj.
 • Zda je funkční přívod elektrického proudu – vypojte ze zásuvky plynový spotřebič a zasuňte do něj jiný spotřebič (například fén)
 • Zda není v elektrické zásuvce, z níž je napájen spotřebič, zasunuta rozdvojka – může mít na jednom místě převrácenou fázi a způsobit převrácení ionizace
 • Zda je v elektrickém termostatu dobrá nabitá baterie – nefunkčnost termostatu způsobí špatnou funkci nebo nefunkčnost spotřebiče
 • Zda nejsou zavzdušněná otopná tělesa – odvzdušněte radiátory a topná tělesa – vzduch v systému vytápění zabraňuje cirkulaci topného média
 • Zda je v otopném systému minimální provozní tlak – zkontrolujte na tlakoměru tlak v systému vytápění a případně doplňte vodu v topení

Dále si pro nahlášení poruchy plynového spotřebiče připravte tyto údaje :

 • Vaši úplnou adresu a telefonní číslo
 • Typ spotřebiče nebo plynového spotřebiče – opište ze záručního listu anebo z typového štítku
 • Zajistěte si dostatečnou hotovost pro úhradu servisního výjezdu (obvykle 500 – 3000 Kč)

Servis plynových spotřebičů od násProč servis plynového spotřebiče právě od nás

 1. Naše servisní techniky pečlivě vybíráme s ohledem na pečlivost, spolehlivost, kvalitu práce, odbornost, praxi v oboru
 2. Pracují pro nás desítky odborníků a z oboru plynové spotřebiče v celé České republice.
 3. Pravidelně hodnotíme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich plynoinstalatérů. S pracovníky s negativními referencemi urychleně ukončujeme spolupráci.
 4. Naši servisní plynaři jsou pravidelně vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, jednání se zákazníkem, dodržování předepsaných pracovních postupů a jsou průběžně seznamování s novými poznatky a technologiemi v oblasti plynových spotřebičů.
 5. Moderní přístup a inovace – Snažíme se být stále o krok napřed před konkurencí, proto se zajímáme se o nové materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů. Seznamujeme s nimi naše zákazníky. Naším cílem je kvalita, rychlost, spolehlivost, skvělé ceny a především spokojený zákazník.

 Zajistíme kvalitní servis plynových spotřebičů v souladu s technickou dokumentací výrobce

Náš tým plynoinstalatérů zajistí veškeré potřebné přípravné a instalatérské práce vedoucí k opravě plynového spotřebiče v krátkém čase, kvalitně a za nízkou cenu pro zákazníka.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na opravu plynového spotřebiče


print