Základním předpokladem dlouhodobě bezproblémové funkce plynového spotřebiče je jeho pravidelná údržba. Zanedbání údržby plynového spotřebiče vede nejen ke snižování jeho účinnosti a spolehlivosti, ale může mít za následek i ohrožení zdraví a života osob, které pobývají ve vytápěných prostorách. 

Pravidelná údržba plynových spotřebičů zajistí efektivní provoz

 Při provozu plynového spotřebiče dochází ke vzniku a usazování uhlíkatých sloučenin na všech dílech přicházejících do styku s plamenem a horkými plyny. Servisní prohlídky plynových spotřebičů Tyto zplodiny hoření způsobují postupné ucpávání dílů plynového spotřebiče, což způsobuje největší problémy u plynových spotřebičů, které jsou založeny na přenosu tepla z plynového plamene na ohřívanou vodu z ohřívačů vody nebo topné médium v systému vytápění u plynových kotlů. Tímto se vytváří jednak překážka v proudění horkých plynů přes žebra výměníku tepla, který pak obtéká výměník místo aby procházel mezi žebry, jednak se zmenšuje obtoková plocha ohřívaná plamenem. Obojí má za následek postupný pokles topného výkonu plynového spotřebiče, častější spínání ohřevu spotřebiče a delší dobu hoření s nižší tepelnou účinností. Provoz plynového spotřebiče se tedy stává tím méně efektivním a více nákladným, čím jsou intervaly mezi čištěním plynového spotřebiče delší. 

V horším případě pak může termostat reagovat na nedostatečný ohřev příkazem k trvalému sepnutí spotřebiče. Plynový spotřebič pak může bez přestávky nahřívat výměník a pracovat tak v režimu provozu, pro který nebyl navržen. To bude mít za následek jednak nebezpečné přehřívání ostatních částí plynového spotřebiče, jednak dojde velmi brzy k celkovému selhání jednotlivých částí spotřebiče s následným nebezpečím požáru a možnými následky pro obyvatele vytápěného objektu.

 Proto je pro provoz plynového spotřebiče nezbytné, aby byl pravidelně odborně kontrolován odborníkem na plynové spotřebiče, a v pravidelných intervalech vyčištěn a seřízen. To platí především pro plynové kotle, plynové boilery a plynové ohřívače teplé užitkové vody, ale z velké části se uvedené zásady týkají všech ostatních plynových spotřebičů.

 

Provádíme údržbu a servisní prohlídky plynových spotřebičů

Naši plynoinstalatéři provádějí periodickou údržbu a servisní prohlídky plynových spotřebičů většiny typů a značek. Nabízíme servisní služby :

 • Údržba plynových kotlů – čištění, kontroly a servisní prohlídky kotlů na plyn
 • Údržba ohřívačů teplé užitkové vody – servisní prohlídky a kontroly boilerů a průtokových ohřívačů

 

 


 

Pravidelné roční servisní prohlídky plynových spotřebičů

Servisní prohlídka plynového spotřebičePro bezporuchový provoz doporučuje každý výrobce plynového spotřebiče pravidelnou každoroční servisní prohlídku.

U nových plynových spotřebičů, u nichž běží záruka, je servisní prohlídka jedenkrát za 12 měsíců podmínkou držení záruky na plynový spotřebič.  Po záruce zajistí pravidelné servisní prohlídky a prováděná údržba dlouhodobou funkčnost plynového spotřebiče a jeho efektivní a bezpečný provoz.

 

Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče zahrnuje Servisní prohlídky plynových spotřebičů

 • Kontrolu zapalovacího hořáku plynového spotřebiče a jeho případné vyčištění
 • Vyčištění všech funkčních hořáků plynového spotřebiče
 • Kontrolu výměníku tepla plynového spotřebiče a jeho případné vyčištění
 • Kontrolu zapalovacího zařízení plynového spotřebiče
 • Kontrolu čidla přítomnosti plamene plynového spotřebiče
 • Kontrolu zapalovací trysky plynového spotřebiče
 • Kontrolu vodních armatur a ventilů
 • Kontrolu plynových armatur a ventilů
 • Kontrolu těsnosti plynových spojů detekčním přístrojem
 • Kontrolu a případné seřízení výkonu plynového spotřebiče
 • Kontrolu a odzkoušení všech bezpečnostních prvků plynového spotřebiče
 • Odstranění případných závad plynového spotřebiče
 • Seřízení plynového spotřebiče
 • Kontrolu a případné nastavení termostatů

 

Nepodceňujte význam servisních prohlídek plynových spotřebičů. Vyplněním poptávkového formuláře si můžete objednat servisní prohlídku Vašeho plynového spotřebiče právě teď …

 

 

 


  

 Kontaktujte nás … 

 

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 

 

 • Servisní prohlídku spotřebiče
 • Opravu plynového spotřebiče

Objednávky na plynové spotřebiče - VOLEJTE 840840600

Poptávka na plynové spotřebiče

  

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na servisní prohlídku plynového spotřebiče 

 Poptávka zdarma na službu údržba plynových spotřebičů

 

 


  

Servisní prohlídky a údržba plynových spotřebičů kdekoli v ČR

Kvalifikovaní instalatéři : vodaři, plynaři a topenáři jsou vám pro realizace, servisní prohlídky, údržbu a opravy plynových spotřebičů k dispozici kdekoliv v České republice. 

 

Vyberte si Váš nejbližší servis plynových spotřebičů … 

 

 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na servisní prohlídku plynových spotřebičů

 

 

 


 

print