Plynovodní rozvody vyžadují občasnou údržbu a opravy. Čím jsou rozvody plynu starší, tím je větší riziko výskytu závady plynoinstalací následované nebezpečným únikem plynu. Jakákoli závada rozvodů plynu nebo plynových spotřebičů je vážnou poruchou, ohrožující majetek a životy majitelů objektu i všech jeho obyvatel či návštěvníků. Opravy poruch plynu, jeho rozvodů a plynových spotřebičů patří tedy vždy mezi neodkladné záležitosti.

Opravy plynoinstalací a domovních plynovodů

Opravy plynoinstalacíPravidelná údržba plynovodního systému, provádění jeho pravidelných kontrol a revizí, jsou zákonnou povinností každého provozovatele domu se zavedenou plynovou přípojkou.

Zanedbané pravidelné prohlídky a opravy drobných závad rozvodů plynu mohou později vyústit v havárie plynu s vážnými následky.

Vyčíslení škod způsobených havárií plynovodního systému může dosáhnout i miliónů korun na škodách způsobených nejen na uniklých kubících zemního plynu.

V horším případě může skončit havárie plynu i úrazem nebo smrtí osob nacházejících se v době havárie v objektu či jeho blízkosti – ať už otravou plynem, nebo úrazem či smrtí v případě výbuchu plynu.

Nejlepší je katastrofickým scénářům předcházet včasnýmí kontrolami, revizemi a údržbou domovního plynovodu, plynových spotřebičů a měřidel.

Mezi základní udržovací práce a opravy na plynovodních systémech patří

 • Pravidelné kontroly úniků plynu pomocí detekčních přístrojů
 • Servis plynových kotlů – servisní prohlídky a opravy kotlů na plyn
 • Provozní revize plynoinstalace a plynových spotřebičů
 • Výměny starých plynoměrů a měřidel spotřeby plynu
 • Preventivní výměny starých plynovodních trubek, ventilů a armatur
 • Preventivní výměny dosluhujících plynových kotlů a dalších spotřebičů
 • Kontroly a pravidelné výměny starých hadic – přívodů plynu k plynovým spotřebičům na propan-butan …

Detekce unikajícího plynuDo výměny komponentů rozvodů a spotřeby plynu by se nikdy neměl jejich uživatel pouštět sám, s výjimkou plynovodní instalace vedené tlakovými hadicemi od propanbutanových lahví. Výměny částí plynovodního systému, které jsou nepružným způsobem spojené s nemovitostí, vždy spadají pod odborné instalatérské práce. Zde se již jedná o odborné opravy plynoinstalací a nikoli jejich uživatelskou údržbu. K provedení plynoinstalatérských prací vždy přizvěte odborníka, kterým je plynoinstalatér.


 Kontaktujte nás …

PLYNOSERVISNÍ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Servis plynoinstalací
 • Servis plynových spotřebičů
 • Jiné plynoservisní práce

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka

Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

Poptávka zdarma na opravy plynoinstalací


Proč opravy rozvodů plynu právě od nás

Instalatér Ekomplex

 1. Naši plynoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění plynoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů plyn – instalace plynu v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich plynoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši plynoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen plynoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy plynoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Opravy plynoinstalací a rozvodů plynu provádíme v celé ČR

Naši plynaři provedou kvalitně, rychle a levně veškeré opravy instalací plynovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme opravy plynoinstalací a opravy plynu v jednotlivých bytech i velkých průmyslových nebo veřejných objektech. Náš tým plynoinstalatérů je schopen pružně reagovat na termíny oprav instalatérských rozvodů a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší plynoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi plynoinstalatéry Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme opravy plynovodů a plynových spotřebičů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku opravy plynoinstalací


print