Vytápění plynem patří mezi nejefektivnější a nejkomfortnější technologie výroby tepla pro topení v domácnostech, firmách i veřejných objektech. Z těchto důvodů je společně s elektřinou také nejrozšířenějším způsobem vytápění. Ústředním plynovým zařízením objektu vytápěného plynem je plynový kotel .

Plynové kotle jsou plynové spotřebiče určené k výrobě tepla z plynu pro vytápění domácností a dalších objektů trvale nebo dočasně obývaných lidmi.  Plyn je do plynového kotle dopravován prostřednictvím plynovodu – plynoinstalace. V plynovém kotli je pak plyn zapálen a hoří tepelně vydatným plamenem. Plamen ohřívá žebra výměníku tepla, jímž protéká topné médium (nejčastěji voda), které je pak rozváděno rozvody tepla po objektu. Otopná tělesa, pak předávají teplo do vytápěných místností.

Nejčastěji plynové kotle spalují zemní plyn (fosilní palivo, těžené z hlubin země), vzácněji svítiplyn (vzniká jako vedlejší produkt při výrobě koksu, tlakovým zplyněním hnědého uhlí, nebo štěpením zemního plynu a úpravou dalších plynů).

Plynové kotle – komplexní služby

Plynové kotleNaše služba plynové kotle zahrnují komplexní nabídku prací vedoukcí k realizaci vytápění objektů plynem :

 • Prodej plynových kotlů – zahrnuje konzultace investičního záměru plynofikace objektu se zákazníkem, analýzu požadavků a vytápěného objektu odborníkem na vytápění plynem, zpracování nabídky vhodných alternativ plynových kotlů, které maximálně vyhovují investičnímu záměru zákazníka. Na základě doporučení alternativ zákazníkovi dodáme vybraný plynový kotel.
 • Montáže plynových kotlů – zahrnuje dodání plynového kotle, montáž plynového kotle na místo provozu, připojení plynového kotle na plynovod, rozvody vytápění a rozvody teplé užitkové vody.
 • Opravy plynových kotlů – zajišťujeme odborný servis a opravy pro plynové kotle různých výrobců včetně urgentních oprav.
 • Údržba plynových kotlůSERVISNÍ PROHLÍDKA – provádíme pravidelnou i mimořádnou údržbu kotlů na plyn – čištění plynových kotlů, čištění kouřovodů, výměnu opotřebených a vadných částí plynových kotlů.
 • Revize plynových kotlů – nutná v případě instalace nového plynového kotle. Dále, je-li kotel užíván v komerčních prostorách je nutná pravidelná provozní revize, kterou jsou povinni periodicky zajišťovat jejich provozovatelé.
 • Havárie plynových kotlů – provádíme urgentní opravy plynových kotlů v případě havárií

 Kontaktujte nás …

PLYNOVÉ KOTLE TELEFONICKY ON-LINE

 Potřebuji dohodnout

 • Nákup plynového kotle
 • Montáž plynového kotle
 • Servisní prohlídku kotle
 • Opravu plynového kotle

VOLEJTE 840840600

POPTÁVKA

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na plynové kotle

Poptávka zdarma na službu plynové kotle


Dodáváme a montujeme plynové kotle všech typů

Zajišťujeme dodávky, montáže, servis a údržbu kotlů všech obvyklých technologií.Kondenzační, závěsné a stacionární plynové kotle Náš sortiment zahrnuje plynové kotle ucelených výrobních řad několika předních světových i tuzemských výrobců.

 Závěsné plynové kotle

Závěsné plynové kotle jsou plynové kotle montované na závěs na zeď nebo stěnové konstrukce. Zavěšují se na konzoly upevněné na zeď . Nejobvyklejší řešení pro obytné jednotky a malé firmy.

 Stacionární plynové kotle

Stacionární plynové kotle jsou těžší plynové kotle středního výkonu stojící k podlaze.Obvyklé řešení pro vytápění celých menších objektů nebo obytných domů.

 Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle jsou plynové kotle využívající energie horké vodní páry ve spalinách k dodatečnému ohřevu otopné kapaliny – dosahují až o 15% vyšší účinnosti ve srovnání s ostatními kotli na plyn.


Realizace plynových kotlů kdekoli v ČR

Kvalifikovaní instalatéři : vodaři, plynaři a topenáři jsou vám pro realizace, montáže, údržbu a opravy plynových kotlů k dispozici kdekoliv v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry plynových kotlů …


Realizace plynových kotlů od násProč plynové kotle právě od nás

 1. Naše plynoinstalatéry pečlivě vybíráme s ohledem na pečlivost, spolehlivost, kvalitu práce, odbornost, praxi v oboru
 2. Pracují pro nás desítky odborníků a z oboru plynové kotle v celé České republice.
 3. Pravidelně hodnotíme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich plynoinstalatérů. S pracovníky s negativními referencemi urychleně ukončujeme spolupráci.
 4. Naši plynaři jsou pravidelně vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, jednání se zákazníkem, dodržování předepsaných pracovních postupů a jsou průběžně seznamování s novými poznatky a technologiemi v oblasti rozvodů plynu.
 5. Moderní přístup a inovace – Snažíme se být stále o krok napřed před konkurencí, proto se zajímáme se o nové materiály a technologie a zavádíme je v oblasti plynových kotlů, seznamujeme s nimi naše zákazníky. Naším cílem je kvalita, rychlost, spolehlivost, skvělé ceny a především spokojený zákazník.

 Zajistíme optimální realizaci plynových kotlů podle projektu

Náš tým plynoinstalatérů zajistí veškeré potřebné přípravné a instalatérské práce vedoucí k realizaci plynových kotlů podle námi nebo jinou projektovou kanceláří vypracované projektové dokumentace.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na plynové kotle


print